27 Kasım 2015 Cuma

Sergi : Ceren Oykut /// ''Konstantiniye ve Ayasofya Defterleri'' /// 28 Kasım - 26 Aralık 2015


Ceren Oykut: Konstantiniye ve Ayasofya Defterleri 
28.11.2015 
26.12.2015

Açılış: 28.11. 2015 Saat: 14:00 - 18:00
Salı- Cumartesi 11:00 - 18:00
Galata Rum Okulu 


Please scroll down for English 

Ceren Oykut’un “Konstantiniye Ve Ayasofya Defterleri” başlıklı sergisi Stefanos Yerasimos’un Türk Metinlerinde Konstantiniye Ve Ayasofya Efsaneleri adlı kitabından esinlenerek hazırlandı.
Karikatür, minyatür ve kartografi gibi alanlardan beslenerek günlük hayattaki detaylar üzerinden manzara çizimeri yapan Oykut; bu sergide Yerasimos’un 1990 yılında yazdığı 
Türk Metinlerinde Konstantiniye Ve Ayasofya Efsaneleri adlı kitabında efsanelerin oluşum ve dönüşüm süreçlerini incelerken saptadığı belli başlı yöntemleri kendi çalışmaları üzerinde uyguluyor. Oykut çizimlerinde yer alan birçok öğeyi kesme, taşıma ve çoğaltma yoluyla bağlamlarından kopartıp yeni topografyalar oluşturma sürecine giriyor.
Oykut ayrıca, kitabın Ayasofya’nın öyküsünü anlatan bölümünde geçen bir hikayeye de odaklanıyor. Efsanede yer alan, henüz adı bile konmamış devasa kilisenin inşaatı esnasında hep orada bulunan, aynı anda hem koruyucu, hem melek, hem çırak, hem de kurban olan bir karakter üzerinden günümüz İstanbul’una bağlanıyor ve bu hikayeden esinle üretmeye başladığı, henüz oluşum aşamasında olan işlerini oluşum süreçleri ile beraber sergileyerek zaman ve mekanı yaşayan bir kartografyaya çeviriyor.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ceren Oykut: Sketchbooks of Constantinople and Hagia Sophia
28.11.2015
26.12.2015

Opening : 28.11.2015 2pm - 6pm.
Tuesday-Saturday 11 am. - 6 pm.
Galata Greek School


Ceren Oykut's exhibition "Sketchbooks of Constantinople and Hagia Sophia" was prepared with inspiration from the book named " La Fondation de Constantinople et de Sainte-Sophie Dans les Traditions Turques" (The Foundation of Constantinople and Hagia Sophia in turkish Traditions) written by Stefanos Yerasimos in 1990.
Making broad landscape drawings built on details acquired from everyday life, Oykut utilizes elements from caricature, miniature and cartography. In this exhibition, Oykut intends to apply the methods that Yerosimos formulated while studying the creation and transformation processes of legends within the book, using "items" from her drawings with detaching them from their native context by cutting, cropping, dragging and multiplying to create new topographies.
Oykut also concentrates on a legend told in the book that takes place during construction of Hagia Sophia. Through a character which can be seen as a guardian, an angel, an apprentice and a victim at the same time in the legend of yet unnamed cathedral, Oykut links to contemporary Istanbul. She exhibits her works in progress and their process together to turn time and space into a living cartography.