2 Nisan 2015 Perşembe

Sergi : Çağrı Saray /// ''Eksilen Zaman // Diminishing Time'' /// 3 - 30 Nisan 20153 - 30 Nisan 2015
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu 
Açılış: 03 Nisan 2015 18:30
Sergi gün ve saatleri: Salı-Pazar 11:00-19:00


Eksilen Zaman sergisi Çağrı Saray’ın kimlik sorgulamaları, kişisel bellek, ev-mekân kavramı ve kentsel ortamın toplumsal-siyasal anlamları üstüne kurulu yerleştirme, desen, gravür, fotoğraf ve videolarından oluşuyor.
Sanatçının 1999 - 2015 yılları arasında ürettiği ve sergide bir araya gelen bir dizi çalışma, geçmişe ve günümüze ait verileri dolaysız ve ayrıksı unsurlar olarak ele almak yerine, dizgesel ve birbirini olumlayan tek bir form olarak ortaya koymayı hedefliyor. Çağrı Saray, belleğinde yer eden, her yeni deneyim ve olayla yeniden inşa ettiği geçmişine toplumsal olaylar bağlamında tekrar bakıyor. Yerel ve küresel yaşam koşullarını sarsan, zorlayıcı politik, ekonomik, sosyal değişimlere ve bu değişimlerin hafızayı nasıl dönüştürdüğüne ya da nasıl eksilttiğine odaklanıyor.

Sanatçının çalışmalarındaki içerik ve biçimler, bu karşı çıkılabilir koşulların çeşitli özellik, süreç ve anlarını titizlikle haritalandırıyor. Saray, egemen söylemin ürettiği görsel kültürün baskın gücüne karşı, yalın olmakla birlikte çekici ve muhalif bir düşünce seçeneği sunuyor.
Sanatçının birbirinin devamı niteliğinde 2004, 2009 ve 2011 yıllarında gerçekleştirdiği “Kırmızı Oda”, “Bekleme Odası” ve “Kayıp Oda” serileri de ilk kez birarada “Eksilen Zaman” sergisinde görülebilir.

Sergide yer alan ve “4/12: Bir Evin Topografyası” projesinin bir parçası olan, yürüme eylemindeki bir dizi adımını gösteren “Denizden Ev’e: 282 Adım” ve “Okulu Ölçmek” çalışmaları, temelinde zaman kavramına odaklanıyor. Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki karşılaştırmalar, Peter Handke’nin “Çocuk Olmanın Şarkısı” şiirinin Saray’ın el yazısıyla video çalışmasında görselleştirilmiş halinde izleyicinin karşısına çıkıyor. Saray, “Ticari Olmayan Özgeçmiş̧” çalışmasıyla İstanbul sanat ortamının ekonomik ve sistemsel verileri bağlamında, sanatçı olarak yapıt üretme dışında üretmek ve yönetmek zorunda olduğu etkinlikleri ve olanakları belgeliyor. 5 odaya yerleştirilen “3 Hikaye – 3 Anlatı” başlıklı yapıt dizisi “Kırmızı Oda” (2004), “Bekleme Odası v1” (2009), “Kayıp Oda” (2011) ve “Kırmızı Oda: Sekanslar” (2005), “Işıksız Oda” (2007) başlıklı çalışmalar bu özgeçmiş dökümü içindeki zirve işleri oluşturuyor. “Bellek Mekanları” resim dizisi, küreselleşmenin temelindeki kentsel dönüşümler ve tüketim ideolojilerinin egemenliğinin mimari dokudaki görüngülerini sunarken, “...gibi hissetmek “ ve “Rezonans” başlıklı videolar bireyin günümüz koşullarında doğa (ekoloji) ve kent (urbanizm) ile ilişkisindeki güç, direniş, haz, umut ve güçsüzlük, boyun eğme ve umutsuzluğun görsel metaforlarını yaratıyor.

Çağrı Saray’ın üretimlerine buradan ulaşabilirsiniz: cagrisaray.blogspot.com.tr/

--

Çağrı Saray
1979 İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görevine devam etmektedir.

2001’den bu yana “Gri Koridor” (2013, Paris, Fransa), “4/12: Bir Ev’in Topoğrafyası” (2011, İstanbul, Türkiye) ve “Bellek Kutuları-1” (2001, İstanbul, Türkiye) sergileri dahil olmak üzere 9 kişisel sergi gerçekleştirmiştir.

“Kopuşlar ve Kavuşmalar” (2014, Kuad Galeri, İstanbul), “3.Uluslararası Çanakkale Bienali” (2012, Çanakkale, Türkiye) ve “Ateşin Düştüğü Yer” (2011, İstanbul, Türkiye) dahil olmak üzere 80’in üzerinde yurtiçi ve yurtdışı karma ve grup sergilerinde işleri sergilenmiştir.

--------------------------------------------------------------

Diminishing Time consists of Çağrı Saray’s installations, drawings, etchings, photographs and videos based upon questionings of identity, personal memory, the concept of home-space and the societal-political meanings of urban environment.

A series of works that the artist produced between 1999-2015 and assembled in this exhibition aims to expose the data from today and from the past as a single form that is systematic and all-affirming instead of direct and anomalistic elements. Çağrı Saray reviews his past in the back of his memory which he reconstructs with every new experience and incident in the context of social circumstances. He focuses on the political, economical, social changes that are compelling and that unsettles local and global life conditions, and how these changes transform or diminish the memory.

The content and forms within the artist’s works meticulously map various features, processes and moments of these opposable conditions. Saray offers a bare, yet appealing and oppositional choice of notion against the dominant power of the visual culture produced by sovereign discourse.

The series called “The Red Room”, “The Waiting Room” and “The Lost Room” Saray created in 2004, 2009 and 2011 as a follow-up can be seen altogether for the first time in the exhibition.

Part of the project “4/12: Topography of a Home” and showing a series of steps of a walker, the drawings titled “From the Sea to Home: 282 Steps” and “Measuring the School”, in essence, focus on the concept of time. Comparisons between childhood and adulthood confronts the audience as Saray’s visualization of Peter Handke’s “Song of Childhood” by handwriting in his video. With “Non-Commercial Autobiography”, Saray documents in the context of the economical and systematic data of the Istanbul art scene the activities and opportunities he had to produce and manage other than creating artworks as an artist. Located in 5 different rooms, series called “3 Stories – 3 Narratives” that includes “The Red Room” (2004), “Waiting Room v1” (2009), “The Lost Room” (2011), “The Red Room: Sequences” (2005) and “The Lightless Room” (2007) sets the climax to this résumé inventory.
While the painting series “Memory Spaces” presents the phenomena of urban transformation that lies behind globalization and the dominance of consumerism ideologies within the architectural texture, video works titled “Feeling like…” and “Resonance” create visual metaphores of power, resistance, pleasure, hope and powerlessness, abidance, hopelessness as to the individual’s relationship with nature (ecology) and city (urbanism) in modern-time conditions.

You can find Çağrı Saray’s works here: cagrisaray.blogspot.com.tr


April 3-30, 2015
Galata Greek Primary School
Opening reception: 03 Nisan 2015 18:30
Open hours: Tuesday to Sunday, 11:00-19:00


--

Çağrı Saray
Born 1979, Istanbul. Lives and works in Istanbul. Graduated from Marmara University Faculty of Fine Arts in 2001. Saray took charge as a research assistant in Bahçeşehir University’s Faculty of Communication, Visual Arts and Visual Communication Design Department between 2002-2004. He received his MFA and Proficiency in Art degree from Marmara University Faculty of Fine Arts. Saray continues his academic career as Assistant Professor at Marmara University Faculty of Fine Arts, Basic Design Department.

Since 2001, Saray executed 9 solo shows including “Grey Corridor” (2013, Paris, France), “4/12: Topography of a Home” (2011, Istanbul, Turkey) and “Memory Boxes-1” (2001, Istanbul, Turkey).

Çağrı Saray’s works were exhibited in over 80 domestic and foreign group shows including “Ruptures and Convergences” (2014, Kuad Gallery, Istanbul), “3. International Çanakkale Biennial” (2012, Çanakkale, Turkey) and “Where Fire Has Struck” (2011, Istanbul, Turkey).