4 Nisan 2017 Salı

Açık Okul Kütüphanesi : ''En Başa Dön // Go Back To The Very Beginning'' /// Erinç Seymen /// 8 Nisan - 13 Mayıs 2017Please scroll down for English


En Başa Dön
Erinç Seymen
8 Nisan - 13 Mayıs 2017

Açılış: 8 Nisan Cumartesi 16:00 - 19:00

Pazar ve Pazartesi hariç
Salı - Ctsi 11:00 - 18:00


Galata Rum Okulu
4. Kat /// Açık Okul Kütüphanesi


Galata Rum Okulu, bir proje ve okuma odası olarak yürüttüğü ve okulun 4.katında yer alan Açık Okul Kütüphanesin'de Erinç Seymen'in sergisini ağırlamaktan mutluluk duyar.

Erinç Seymen'in "En Başa Dön" başlıklı sergisi azınlık kimliklerine atfedilen zanaatlerin ve mesleki ustalıkların, hem yaşam kalım gereci olarak işlevselliğini hem de toplumları şematize eden göstergelere dönüşümünü tartışmaya açmayı hedefliyor. Resim ve heykelden oluşan yerleştirme izleyiciyi, kimi zaman bireylerin ünvanları olarak ortaya çıkan, kimi zaman ise soyadlarına dönüşen mesleki becerilerin olumlayıcı vurgusunun yanında, toplumların imgeleri üzerindeki nostaljik ve tektipleştirici etkisini düşünmeye davet ediyor. Sergi, aileden devralınan ve nesilden nesile iletilen zanaatlerin iki boyutlu ve romantik bir tipler tiyatrosu içinde resmedilmesi riskine karşılık meslek/emek türü ile kültürel kimlik ilişkisini indirgemeci bakıştan kurtarmanın gerekliliğini işaret ediyor.

Sergi süresince sanatçının davet ettiği okuyucular ile sergi çerçevesinde Açık Okul Okuma Programı gerçekleşecektir. 


---


''Go Back To The Very Beginning''
Erinç Seymen 

8 April - 13 May 2017
Opening: 8 April 16:00 – 19:00

Visiting Hours: Tuesday-Saturday 11:00-18:00
Closed on Sunday - Monday
Galata Greek School
4th Floor / Open School Library


Galata Greek School is pleased to present Erinç Seymen's exhibition at Open School Library initiated as a reading room and a project space.

Erinç Seymen’s new exhibition titled “Go Back to the Very Beginning” aims to discuss the transformation of artisanship and professional craftsmanship attributed to minority identities, both as a functional medium of survival and an indicator schematizing societies. The professional skills have an affirmative emphasis which sometimes appear as titles for individuals or become their surnames. The installation which comprises of one painting and one sculpture, invites the viewer to think about not only on this aspect but also on these skills’ standardizing and nostalgic effect on societies. Against the risk of depicting these inherited and legated crafts as two dimensional and in a romantic type theater; the exhibition points out to the necessity of emancipating the relationship between the type of profession/labor and the cultural identity from the reductionist perspective. 

There will be numerous readers invited by the artist in conjunction to the Open School Reading Sessions.