2 Mart 2017 Perşembe

Sergi: Ekin Saçlıoğlu /// '''BUNLAR FABL DEĞİL ÇOCUKLAR // THESE ARE NOT FABLES, CHILDREN /// 4 Mart - 1 Nisan 2017


Please scroll down for English

'BUNLAR FABL DEĞİL ÇOCUKLAR’
Ekin Saçlıoğlu
4 Mart – 1 Nisan 2017
Galata Rum Okulu

Açılış: 4 Mart 2017 Saat : 16:00 - 19:00

Ziyaret Saatleri:
Pazar ve Pazartesi hariç
Salı - Ctsi 12:00 - 18:30


Galata Rum Okulu, 4 Mart- 1 Nisan 2017 tarihleri arasında Ekin Saçlıoğlu’nun 8. Kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Saçlıoğlu’nun ‘Bunlar Fabl Değil Çocuklar’ adlı sergisi milyonlarca yıl dünyada yaşamış ancak günümüzde soyu tükenmiş ya da tükenmeye yüz tutmuş canlılara, nesli tükendi zannedilse de halen varoluş mücadelesi veren hayvan türlerine ve yaşayan fosil bitkiler gibi daha nicelerinin hikayelerine yer veriyor.

Desenlerin, resimlerin, heykellerin, bitkilerin, yosunların ve çeşitli yerleştirmelerin yer aldığı sergide, Saçlıoğlu, Galata Rum Okulu’nun taşıdığı geçmişe referansla, çok sayıda çocuğun belleğinde yer etmiş bu mekânı, açık bir kitaba dönüştürüyor, bilinen ve bilinmeyen kayıpların peşine düşüyor, izleyiciyi yaşayan bir fablın içine girmeye davet ediyor.

Sanatçı, gerçek hikâyelerden yola çıktığı anlatılarında, tarihten günümüze doğa – insan ilişkisini, varoluş ve yok oluş kavramlarını nesli tükenmekte olan türler üzerinden konu edinmekte.
İnsanoğlunun, kendisine karşı bir tehlike olarak gördüğü yabanıl hayatı, kontrol altına alma arzusu ile yok edici bir güç gösterisine dönüşen, öldürülmüş hayvanlarla fotoğraf çektirme merakı, Saçlıoğlu’nun resim ve desenlerine esin kaynağı oluyor. Soyu tükendiği sanılan Anadolu

Leoparından, sayıca oldukça azalmış Anadolu Vaşağına, farklı zaman dilimlerinden gelen ancak benzer geçmişe sahip türler karşımıza çıkmakta.

Soyunun tek örneği olarak 2012’de ölen ‘Yalnız George’ isimli kaplumbağanın birebir ölçülerde yapılmış kabuk replikası, sergide ‘yok olmaya’, ‘yuvayı terk etmeye’ dair bir metafor olarak düşünülebilir.

1800 yıllık bir antik kabartmada betimlenen Anadolu leoparı, sanatçının bir heykelinin esin kaynağı olurken sergideki bir başka çalışma, dünyada sadece üç tane kalmış olan Beyaz Kuzey Gergedanını konu alıyor. Gergedanlar, portreleri ile birer insan gibi kişiselleşiyorlar.

‘Bunlar Fabl Değil Çocuklar’ okulun sınıflarında artık yer almayan çocuklara ve izleyicilere bu görsel hikâyelerin birer fabl olmadığını söylese de, aslında bütün bu anlatıların metaforlar ve alegoriler üzerine kurulu olduğunun ve bazen, kimi gerçeklikleri anlatabilmek için alegori ve metaforlara başka zamanlardan daha çok ihtiyaç duyduğumuzun altını çizmekte.

Evet bunlar fabl değiller, ancak hikayelerimiz de sadece hayvanlara ait değil...
---------------------------------
‘‘THESE ARE NOT FABLES, CHILDREN''
Ekin Saçlıoğlu

March 4 – April 1 2017
Opening: March 4 2017, 4-7 pm


Visiting hours: 12 noon - 6.30 pm
Open on Tuesday - Saturday
Closed on Monday and Sunday


GALATA RUM OKULU
Kemeraltı Caddesi No.25

From March 4 to April 1 2017, Galata Greek School will be hosting Ekin Saçlıoğlu’s 8th solo exhibition.

Saçlıoğlu’s exhibition titled ‘These Are Not Fables, Children’ features currently extinct species that had inhabited the earth for millions of years, animals believed to have remained extinct but still struggling to exist and the stories of many others including living fossil plants.

With the exhibition featuring drawings, paintings, sculptures, plants, algae and various installations, Saçlıoğlu transforms the Galata Greek School into an open book that has a remarkable place in the memory of the children, by referencing its past, chasing both known and unknown losses, and inviting the viewer to enter a living fable.

In her narratives based on true stories, the artist addresses, through endangered species, the history of nature – human relationship up to the present and the concepts of existence and extinction.

The humans’ urge to take selfies with slaughtered animals, giving way to a destructive show of strength with the desire to control wildlife as a perceived threat inspires Saçlıoğlu’s paintings. Species coming from different time frames but sharing a similar past, ranging from the Anatolian Leopard long considered extinct to the Anatolian Lynx with a very limited population appear before us.

The 1/1 scale replica of the shell belonging to ‘Lonely George’, a tortoise that died in 2012 as the only example of his kind, can be taken as a metaphor about ‘disappearance’ and ‘leaving home’.

While the Anatolian leopard depicted in an 1800-year-old ancient relief inspires one of the artist’s sculptures, another work in the exhibition refers to the Northern White Rhinoceros, of whom only three are left in the world. The rhinos’ portraits individualize them as human beings.

‘These Are Not Fables, Children’ may tell to the absent students of the school and the viewers that these visual stories are not fables, but it also underlines the fact that all these narratives are based on certain metaphors and allegories we occasionally need more often than in other times to express certain realities.

These are not fables indeed, but the stories do not belong solely to animals either…