1 Haziran 2016 Çarşamba

Sergi: Reysi Kamhi /// ''Düşünce Bahçesi // A Garden of Thoughts'' /// 2 - 18 Haziran 2016


Düşünce Bahçesi
Reysi Kamhi
2-18 Haziran 2016
Açılış: 2 Haziran 2016 Saat : 16:00 - 19:00


Pazar ve Pazartesi hariç
Salı - Ctsi 12:00 - 19:00
Galata Rum Okulu
4. Kat /// Açık Okul Kütüphane


Please scroll down for English 

“Doğadaki her şey…bendendir, benimle konuşur, beni teşvik eder, beni rahatlatır; gerisini duymam ya da hemen unuturum. Hepimiz sadece kendimizleyiz.”**

Reysi Kamhi “Düşünce Bahçesi” isimli sergisinde bahçe mekanıyla kütüphane mekanını ilişkilendirerek bir dizi doğa imgeleri üzerinden oluşturduğu çizimler ile mekan içinde başka bir mekan yaratma sürecini kurguluyor.

İnsan doğayla bahçe mekanları aracılığıyla zamana ve sürece dayalı özel bir iletişim içine girer. Bu açık alanda insan kaostan ve hızdan uzaklaşır, zamanın ve mekanın sınırlarının ötesine geçerek sadece var olur.
Kütüphane ise kapalı bir mekan olmasına karşılık düşünsel düzlemde bir bahçe gibi işler ve tıpkı bir bostan misali düşünceler ekilir, biçilir ve meyve verir.

“Düşünce Bahçesi” nde Kamhi, bir süredir üzerinde çalıştığı ölüdoğa serisi ile dünyaya başka bir canlının gözünden bakmaya bizi davet eder. Dünyada özneler ve nesneler gibi birçok tür ve element birbirinden ayrı tanımlanırken, özümüzdeki benzerlikler ve ortaklıklar nelerdir? Ne noktada birbirinden ayrılmaya zorlanır?

Bu sorular üzerinden yola çıkan sanatçı, unutulanın hatırlandığı, hatırlanın ise unutulduğu bu hayali bahçede izleyiciyi vakit geçirmeye ve gerçekleşecek olan kollektif okuma seanslarına davet ediyor.

** Friedrich Nietzsche'nin ''Şen Bilim'' kitabından alıntıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------


A Garden of Thoughts
Reysi Kamhi
2 - 18 June 2016
Opening on 2nd June 2016 4 - 7pm

Closed on Sun - Mon
Open at Tue - Sat 12 am. - 7 pm.
Galata Rum Okulu
4th Floor - Open School Library 


''Everything that is of my kind, in nature and history, speaks to me, praises me, spurs me on, comforts me - everything else I don't hear or forget right away. We are always only in our own company. ''**

Reysi Kamhi's exhibition ''A Garden of Thoughts'' associates the garden with the library space by structuring the process of the production of a space through her drawings of elements from nature.
One always get into a special dialogue with nature and gardens, based on process and time. In this realm, one can keep away from chaos and speed and go beyond the limits of time and space by simply subsisting.

In ''A Garden of Thoughts'', Kamhi invited us to look through the eyes of another being, with her ongoing nature mort drawing serie. While most of elements such as subject and object have been delineated seperately from each other, what could be the similarities and mutualities of our essence? At what point is it forced to be deviated?

Taking these questions as a reference, the artist invites the audience to spend time within this imaginary garden where the forgotten is remembered and the remembered is forgotten as well as to participate to the ongoing collective reading sessions .

**Quoted from Friedrich Nietzsche's book ''The Gay Science''