5 Eylül 2015 Cumartesi

Açık Okul Okuma Serileri /// 14. Istanbul Bienali


2014’ten beri okuma seanslarına yer veren Açık Okul, 14. İstanbul Bienali kapsamında “Adalar Konuşuyor” başlığı altında yeni yaratıcı düşünürleri ağırlayarak kapılarını açıyor.
Adalar Konuşuyor
Gerek Homeros ya da Platon gerekse Agamben ya da Glissant’da, adalar üzerine düşünmek insan doğasını ve bu dünyadaki yerimizi nasıl konumlandırdığımız meselesini tarih boyunca şekillendirmiştir. Yine de bu kilit bir soruya yol açar: Bir ada olarak düşünmek ne demektir? Bu okuma seansları öncelikle, takımadasal düşünmenin, mekân ve yerin kavramsal temelini doğal olmaktan çıkaran ve dolayısıyla bugün sosyal bilimleri ve insan bilimlerini önüne katarak sürükleyen “mekânsal dönemeç”le ilişkili olduğunu öne sürer. Bu noktada, adaların hareketleriyle gerçekleşen “metamorfoz” kültürel ve politik pratiklerin uyarlanışı ve dönüşümüne de dikkat çeker. Bu çerçeveye göre, okuma yapacak olan her kişi, adanın anlamını zaman ve mekânın ötesindeki bir hafıza alanına doğru genişletebilmek için, adalar mefhumunu, deniz ve kara ilişkilerini ve suya ait hafızaları, öyküler, şiirler, denemeler, şarkı sözleri vs. yoluyla açarak katılımcılar ile analiz edecek.  Okumalar, arşiv odasında, Hera Büyüktaşçıyan’ın yarattığı “Önceki günün adasında” adını taşıyan mavi defter adasının etrafına oturularak gerçekleştirilecek zihinsel topografiler için akışkan bir zemin yaratacak.
Açık Okul projesi, Hollanda Başkonsolosluğu 2013-2014 MATRA İnsan Hakları Fonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.